Giá để tạp chí sách báo cho khách sạn H25B

hông tin sản phẩm:

Xuất xứ:  Hàng nhập khẩu

Kích thước: 620mm x 450mm x 930mm

Chất liệu:  inox

Màu sắc: inox trắng

Bảo hành:  12 tháng