Thùng rác nhựa

THÙNG RÁC NHỰA MÀU XANH 120 LÍT

THÙNG RÁC NHỰA HDPE 50 LÍT NẮP KÍN

THÙNG RÁC NHỰA 240 LIT CÓ NẮP KÍN

THÙNG RÁC NHỰA HDPE 660 LÍT CÓ BÁNH XE

THÙNG RÁC NHỰA 100 LÍT CÓ BÁNH XE

THÙNG RÁC NHỰA 95 LÍT HDPE

THÙNG RÁC NHỰA COMPOSITE 60 LÍT NẮP BẬP BÊNH

THÙNG RÁC NHỰA COMPOSITE 90 LÍT BẬP BÊNH

THÙNG RÁC NHỰA COMPOSITE 660 LÍT COMPOSITE

THÙNG RÁC NHỰA HDPE 60 LÍT CÓ CHÂN ĐẠP

THÙNG RÁC NHỰA 120 LÍT MÀU CAM

THÙNG RÁC NHỰA HDPE MÀU ĐỎ

THÙNG RÁC NHỰA COMPOSITE 120 LÍT

THÙNG RÁC TREO ĐÔI 80 LÍT COMPOSITE

THÙNG RÁC NHỰA HDPE 100 LÍT

THÙNG RÁC NHỰA 240 LÍT NẮP HỞ

THÙNG RÁC HÌNH GỐC CÂY

THÙNG RÁC CON CHIM CÁNH CỤT

THÙNG RÁC CON CÁ HEO

THÙNG RÁC NHỰA BẬP BÊNH 60 LÍT

THÙNG RÁC NHỰA COMPOSITE 3 NGĂN