Thùng đựng rác bằng nhựa HDPE

THÙNG RÁC NHỰA MÀU XANH 120 LÍT

THÙNG RÁC NHỰA 240 LIT CÓ NẮP KÍN

THÙNG RÁC NHỰA 100 LÍT CÓ BÁNH XE

THÙNG RÁC NHỰA HDPE 660 LÍT CÓ BÁNH XE

THÙNG RÁC NHỰA HDPE 60 LÍT CÓ CHÂN ĐẠP

THÙNG RÁC NHỰA HDPE 50 LÍT NẮP KÍN

THÙNG RÁC NHỰA 240 LÍT NẮP HỞ

XE GOM RÁC 400 LÍT

KHUNG XE GOM RÁC 400 LÍT BẰNG INOX

XE GOM RÁC 3 BÁNH 500 LÍT