Cột ngăn ở sân bay

CỘT CHẮN INOX KÉO CĂNG

CỘT CHẮN INOX GA-2A DÂY KÉO DÀI 5 MÉT

CỘT CHẮN INOX DÂY DÀI 3M MÀU ĐỎ

CỘT CHẮN INOX MẠ VÀNG G28-D